Biblioteka i osiedle Kilińskiego

Adaptacja istniejących budynków kamienicznych oraz projekt nowej zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Projekt objął  rewitalizację zagospodarowani terenu całej działki inwestycyjnej, otrzymał pozytywną opinię Konserwatora Zabytków.

Biblioteka i osiedle Kiliskiego 1